Izračun plače je lahko preprost postopek


Za zagotavljanje finančne varnosti in varno upravljanje s prihodnostjo, je izračun plače pomemben postopek. Najlažje je do natančnega izračuna priti s pomočjo prilagojenega kalkulatorja, kljub temu pa je dobro vedeti nekaj osnovnih informacij o izračunu plače. Razumevanje osnovnih podatkov pa vam lahko pomaga pri uspešnem pogovoru o plači, naj gre za iskalce zaposlitve ali pa zaposlene, ki si želijo višjo plačo.

Zakaj je izračun plače tako pomemben?

Za pogovor z delodajalci o plači, je potrebno določeno znanje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do neskladja med našimi pričakovanji in realnim stanjem. Predhodno znanje je ključno tako za iskalce zaposlitve kot za zaposlene, ki si želijo zagotoviti višjo plačo. Razumevanje lastne plače zagotavlja finančno varnost in večje zadovoljstvo na delovnem mestu, kar je pomembno za vsesplošno počutje človeka. Za samostojen izračun plače moramo poznati bruto-neto razmerje, saj je le-ta osrednji pojem plače.

Izračun plače

Kaj je bruto-neto plača?

Osrednji koncept izračuna plače je razmerje med bruto in neto plačo. Navadno delodajalci omenjajo bruto plačo, ki pa ni enaka znesku, katerega boste konec meseca prejeli na svoj račun. Kaj torej je bruto plača? Bruto plačilo predstavlja celoten mesečni strošek, ki ga ima delodajalec za zaposlenega. Zato delodajalci navadno govorijo o bruto in ne neto plačilu, za zaposlene pa je ravno neto plačilo večjega pomena. Bruto izračun plače je končni strošek delodajalca, ki je sestavljen iz osnovne bruto plače, zdravstvenega zavarovanja, vseh dodatkov, socialnih prispevkov in povračilom stroškov. Med slednje sodijo prevoz, prehrana, drugi dodatki in še kaj. Neto izračun plače pa je končna neto plača, ki jo delavec prejme na svoj bančni račun. Za zaposlenega ali pa iskalca zaposlitve je torej pomembnejši neto izračun, ki predstavlja dokončen znesek na računu.

Konkretni primeri razlike med bruto in neto plačo

Za lažjo predstavo o razliki med bruto in neto plačo, vam v nadaljevanju prikazujemo nekaj konkretnih primerov. Kadar delodajalec ponudi 1.200€ plače, to še ne pomeni, da bo ta znesek ob koncu meseca na vašem računu. Za iskalca zaposlitve je pomembno, da razčisti, ali gre v tem primeru za bruto ali neto izračun plače. Prav tako pa je priporočljivo povsem konkretno vprašati, kaj vse je v plačilo všteto, torej kakšni so prispevki in kakšna povračila stroškov, kot sta npr. malica in stroški prevoza na delovno mesto. Največkrat pride do težav takrat, ko delodajalci pod vsoto 1.200€ štejejo še regres, božičnico, nagrade oz. stimulativno plačo in še kaj drugega. Ker so to dodatki, ki se ne dobivajo vsak mesec, je lahko posledično povprečna mesečna plača nižja. Zato je pomembno, da se pozanimate o mesečni bruto in neto plači v primeru meseca brez dodatkov. Torej kakšna bo plača večino mesecev in ne kakšna bo plača v mesecih, ko so dodatki najvišji.

V naslednjem primeru pa iskalec zaposlitve na razgovoru reče, da si želi 1.200€ plače. Brez jasne specifikacije o tem, ali gre za bruto ali neto plačo, bo delodajalec v večini primerov izbral prvo, saj to pomeni nižje stroške zanj in nižjo plačo za vas. V tem primeru bo torej iskalec zaposlitve ob koncu meseca na račun dobil občutno manj kot 1.200€. Če pa iskalec zaposlitve reče, da pričakuje osnovno neto plačo 1.200€, to pomeni, da bo na koncu meseca dobil točno ta znesek plus povračilo stroškov, ki je odvisno od podjetja in oddaljenosti od delovnega mesta. Prav tako pa s takšnim pristopom iskalec zaposlitve pokaže, da mu je izračun plače popolnoma jasen in se z delodajalcem lažje pogaja, saj ima vso potrebno znanje.

Kako iztržiti čim boljši izračun plače?

Pri iskanju zaposlitve in opravljanju razgovorov, je vselej pomembna predhodna priprava. Na zaposlitvenih razgovorih delodajalci pogosto vprašajo po pričakovanjih glede plače, zato je pomembno, da se na vprašanje ustrezno pripravite, če si želite iztržiti tem boljši končni izračun plače. Najlažje se na razgovor pripravite tako, da sami doma s pomočjo ustreznega spletnega kalkulatorja izvedete izračun plače. Na ta način boste imeli skozi celoten razgovor jasno sliko o tem, kakšno vsoto lahko na koncu meseca pričakujete na bančnem računu. Vedno pa je priporočljivo, da delodajalca povsem konkretno povprašate o bruto in neto plači, o prispevkih, dodatkih in povračilu stroškov. Na ta način boste dobili jasne informacije o ponujeni plači, lažje pa se boste tudi pogajali in prišli do željene vsote. Za zagotovitev dobrega izračuna plače je torej potrebno določeno predznanje o bruto in neto plači ter odprta komunikacija z delodajalcem o pričakovanjih in končnih vsotah.

Zadnji prispevki